Datavariabel definisjon

Dato og klokkeslett for første registrerte kontakt med AMK om ulykken.

Datatype

Dato og tid

Datavariabel verdier

dd.mm.åååå hh:mm

Kodeveiledning

Dato og klokkeslett for første registrerte kontakt med AMK om ulykken.

Kun eksakt, dokumentert klokkeslett skal registreres. Klokkeslettet skal ikke estimeres. Dersom eksakt klokkeslett for første kontakt med AMK om ulykken ikke er kjent, markeres i feltet for Ukjent klokkeslett.

Aksepterte verdier for tidspunkt: 00:00 til 23:59. Klokkeslettet 24:00 skal ikke brukes.

Forkortet feltnavn

pre_alarm_dtg