Datavariabel definisjon

Nøyaktighetsvurdering av tidspunkt for når AMK ble varslet.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Eksakt klokkeslett
999 = Ukjent klokkeslett

Kodeveiledning

Anfør nøyaktigheten av tidspunktet for når AMK ble varslet.
Eksakt klokkeslett: Brukes kun der man i AMK logg har eksakte tidspunkter for varsling.
Ukjent klokkeslett: Dersom kontakttidspunkt er ukjent.

Forkortet feltnavn

pre_alarm_time_exact