Datavariabel definisjon

Var pasienten fastklemt i forbindelse med ulykken?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Pasienten regnes som fastklemt hvis det ble brukt spesialverktøy for å få pasienten løs.

Forkortet feltnavn

pre_trapped