Datavariabel definisjon

Informasjon om hvorvidt prehospital og/eller AMK-aktivitet har funnet sted.

Datatype

Nominal

Datavariabel verdier

1 = Ingen kjent prehospital/AMK-aktivitet
2 = Prehospital/AMK-aktivitet

Kodeveiledning

Prehospital aktivitet, inkludert undersøkelse og behandling, skal i utgangspunktet registreres for alle pasienter.

Dersom det ikke er uført prehospital aktivitet, kan ”Ingen kjent prehospital og/eller AMK-aktivitet” registreres, og resten av prehospitalskjemaet inaktiveres med unntak av feltet Transporttype. Under Transsporttype skal det da registreres ett av følgende alternativ: ”Til sykehus selv”, ”Fraktet inn av publikum”, ”Politi”, ”Annet”, eller ”Ukjent”.

Dette gjelder altså for ulykker der AMK ikke er kontaktet og hvor pasienten ankommer akuttmottak uten assistanse fra prehospitalt medisinsk personell.

Dersom AMK er varslet, men ressurs ikke er kjørt ut, skal ”Ingen kjent prehospital og/eller AMK-aktivitet” IKKE markeres.

Forkortet feltnavn

pre_noactivity