Datavariabel definisjon

Informasjon om den menneskelige intensjon bak skadehendelsen.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ulykke
2 = Selvpåført
3 = Overfall
99 = Annen intensjon
999 = Ukjent

Kodeveiledning

1 = Ulykke: utilsiktet hendelse som medfører skade av person
2 = Selvpåført: villet egenskade, eksempelvis selvmordsforsøk eller selvmord
3 = Overfall: hendelser som er påført av en annen person som, ved bruk av alle typer hjelpemidler, har til hensikt å skade eller drepe.
99 = Annen intensjon: Eksempel: skader som følge av angrep fra dyr.

Skadeintensjonen er primært bestemt av hendelsen og ikke av resultatet.

Forkortet feltnavn

inj_intention