Datavariabel definisjon

Var skaden forårsaket av stumpe krefter?

Datatype

Nominal

Datavariabel verdier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Definisjon av stump skade:
Skade forårsaket av stumpe krefter/støt mot kroppen (f.eks. skade oppstått når kroppen treffer/treffes av et objekt). 4

Eksempler på stumpe skader:

  • Pasienter som er utsatt for knusningsskader og amputasjoner som skyldes krefter som ”river i stykker”.
  • Pasient som får en laserasjon i pannen etter direkte sammenstøt mot frontruten i en bil.

Eksplosjonsskader registreres som stumpe hvis en ekstremitet har blitt skadd eller amputert på grunn av lufttrykk (barotraume).
Brannskader defineres som stumpe skader.

Forkortet feltnavn

inj_blunt