Datavariabel definisjon

Var skaden en brann og/eller inhalasjonsskade?

Datatype

Ordinal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Herunder kodes om skaden ble forårsaket av brann og/eller inhalasjonsskade.
Brannskade: oppstår når huden, slimhinnene og/eller dypereliggende vev blir utsatt for sterk varme eller stråling som fører til celleskade og celledød.

2. Typer Brannskader:

  • Flammeskade
  • Skoldningsskade
  • Kontaktskade (med varme gjenstander)
  • Høyvoltskade
  • Kjemisk skade
  • Inhalasjonsskade (skade oppstått i forbindelse med varm luft/damp/røyk)

Forkortet feltnavn

acc_fire_inhal

Tidligere versjoner

Dato for siste revisjon

05.07.2019