Datavariabel definisjon

Var skaden en arbeidsulykke?

Datatype

Nominal

Datavariabel verdier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Inkluderer pasienter som skades på arbeidsplassen/når vedkommende er i arbeid.

Fallulykker på arbeidsplassen registreres både under Arbeidsulykke og Fallulykke. Personer som utsettes for voldshandlinger i forbindelse med sitt arbeid, registreres både under Arbeidsulykke og Voldsulykke.

Profesjonelle idrettsutøvere som skades i forbindelse trening og konkurranse registreres ikke som Arbeidsulykke. Skade som inntrer på vei til eller fra jobb skal heller ikke regnes som Arbeidsulykke.

Forkortet feltnavn

acc_work