Datavariabel definisjon

Var skaden selvpåført?

Datatype

Nominal

Datavariabel verdier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Inkluderer forsettlig selvpåført skade, selvmordsforsøk og selvmord.

Forkortet feltnavn

acc_self_inflict