Datavariabel definisjon

Var skaden en voldsulykke?

Datatype

Nominal

Datavariabel verdier

1 = Ja
2 = Nei
999=Ukjent

Kodeveiledning

Inkluderer interpersonell vold, dvs. skader som er påført av en annen person med intensjon om å skade. Inkluderer ikke selvpåført skade.

Personer som utsettes for voldshandlinger i forbindelse med sitt arbeid, registreres både under Voldsulykke og Arbeidsulykke.

Forkortet feltnavn

acc_violence