Datavariabel definisjon

Brukte den skadde personen hjelm?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
888 = Ikke relevant
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Feltet fylles ut med Ja, Nei eller Ukjent for alle typer ulykker der hjelmbruk kan være naturlig.
Eksempler:
– Motorsykkel- og sykkelulykker
– Arbeidsulykker, spesielt bygg og anleggsarbeid
– Sport og fritisdulykker, spesielt ridning, klatring, hanggliding, kiting,
snowboard, skateboard o.l.

Feltet fylles ut med Ikke relevant på bilførere, bilpassasjerer, fotgjengere, arbeidsulykker hvor det ikke er vanlig å bruke hjelm (f.eks. parkeringsvakt) og for sport og fritidsulykker hvor det ikke er vanlig å bruke hjelm (f.eks. fotball).

Forkortet feltnavn

acc_helmet