Datavariabel definisjon

Pasientens Glasgow Outcome Scale5,6 score før aktuelle skade.

Datatype

Ordinal

Datavariabel kategorier

5 = Ingen eller ubetydelig funksjonshemming
4 = Moderat funksjonshemning
3 = Alvorlig funksjonshemning
2 = Vegeterende tilstand
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Skalaen ble opprinnelig utviklet for pasienter med hodeskader, men den representerer også en estimert vurdering av pasientens funksjonelle tilstand og pleiebehov før ulykken.3,4

Definisjon av GOS kategorier7:

5 = Ingen eller ubetydelig funksjonshemning
Ingen kjent eller ubetydelig funksjonshemning

4 = Moderat funksjonshemning
Eksempel: funksjonshemmet, men ikke avhengig av pleie.

3 = Alvorlig funksjonshemning
Eksempel: bevisst, men funksjonshemmet. Pleietrengende. Intubert.
En fullt bevisst tetraplegisk pasient er GOS score 3 siden pasienten er alvorlig funksjonshemmet og pleietrengende.

2 = Vegeterende tilstand
Eksempel: ikke i stand til å interagere med omgivelsene, reagerer ikke/ikke bevisst; pleietrengende.

Forkortet feltnavn

pt_gos_preinjury