Datavariabel definisjon

Pasientens registrerte hjemkommune (i henhold til Folkeregisteret) ved dato for ulykke.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

Kommunenummer og kommunenavn

Kodeveiledning

Her oppgis pasientens registrerte hjemkommune (i henhold til Folkeregisteret) ved dato for ulykke.

Man kan bruke nedtrekksliste eller skrive inn kommunenummer eller kommunenavn direkte i søkefeltet.

Dersom kommune er ukjent benyttes kode ”9999: Ukjent”.
Dersom pasienten er uten fast bopel benyttes kode ”0000: Uten fast bopel”.
For utenlandske pasienter benyttes kode ”8888: Utland”.

Forkortet feltnavn

pt_municip_code