Datavariabel definisjon

Ulykke klokkeslett defineres som det klokkeslettet ulykken inntraff innenfor en angitt dato.

Datatype

Klokkeslett

Datavariabel verdi

hh:mm

Kodeveiledning

Under ”Ulykke klokkeslett” registreres det klokkeslettet ulykken fant sted.

Ulykke klokkeslett defineres som det klokkeslettet ulykken inntraff innenfor en angitt dato på følgende måter:

Eksakt klokkeslett: Ved bevitnede ulykker der AMK kontaktes hurtig settes skadetidspunkt til ett minutt før AMK er kontaktet. Dersom opplysninger om kontakt til AMK mangler, settes ulykkestidspunkt til to minutter før ambulanse varslet (dette gjelder ikke luftambulanse) 

Forkortet feltnavn

acc_time

Tidligere versjoner

15.12.2015

Dato for siste revisjon

05.07.2019