Feltet genereres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Traumeperiode sluttdato er definert som dato for utskrivelse fra siste akuttsykehus i behandlingskjeden til bolig, ekstern rehabiliteringsenhet, sykehjem, psykiatrisk sykehus eller død.

Datatype

Dato

Datavariabel verdi

dd.mm.åååå

Kodeveiledning

Traumeperiode sluttdato er definert som dato for utskrivelse fra siste akuttsykehus i behandlingskjeden til bolig, ekstern rehabiliteringsenhet, sykehjem, psykiatrisk sykehus eller død.

Forkortet feltnavn

inj_end_date

 

Dato for siste revisjon 15.12.2015