Datavariabel definisjon

Startdato for traumeperiode

Datotype

Datofelt

Datavariabel verdi

dd.mm.åååå

Kodeveiledning

Traumeperiode startdato er definert i databasen som den kalenderdatoen ulykken skjedde.
Dersom ulykkesdato er ukjent, skal registrar estimere den mest sannsynlige ulykkesdato etter skjønn.

Forkortet feltnavn

inj_start_date