Feltet kalkuleres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Pasientens sannsynlighet for overlevelse etter skade9,16.

Datatype

Tall

Datavariabel kategorier

Format: 0.00 – 1.00

Kodeveiledning

Feltet blir automatisk utregnet.

Forkortet feltnavn

res_ps