Feltet kalkuleres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Automatisk New Injury Severity Score (NISS)15 kode generert på bakgrunn av summasjon av registrerte AIS koder.

Datatype

Tall

Datavariabel kategorier og verdier

Format: NISS 1-75

Kodeveiledning

NISS er summen av kvadratet av de tre mest alvorlige AIS skadene uansett om de er i en eller flere kroppsregioner.

Forkortet feltnavn

inj_niss

Dato for siste revisjon

10.01.2015