Feltet kalkuleres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Automatisk Injury Severity Score (ISS)13,14 kode generert på bakgrunn av summasjon av registrerte AIS koder.

Datatype

Ordinal

Datavariabel verdier

Format: ISS 1-75

Kodeveiledning

ISS er summen av kvadratet av de høyeste AIS alvorlighetskoder i hver av de tre mest alvorlig skadde ISS kroppsregioner.

Forkortet feltnavn

inj_iss

Dato for siste revisjon

10.01.2015