Datavariabel definisjon

Abbreviated Injury Scale (AIS) kodene som beskriver pasientens skader. Tall

Datatype

Tall

Datavariabel kategorier og verdier

Format: sekssifret pre-dot kode og ensifret post-dot kode. Eksempel: 123456.1

Kodeveiledning

Abbreviated Injury Scale (AIS) kodene som beskriver pasientens skader skal registreres.

Aksepterte verdier: syvsifret kode iht. til kodene i AIS kodeverket.

Alle skader skal kodes!
Skadene skal kodes i henhold til AIS 2005-Update 2008 (AIS08) kodeverket12.

Alle registrarer og registeransvarlige skal ha gjennomgått AIS-kurs i regi av AAAM før brukerkonto for NTR kan opprettes.

I “Søk”-feltet kan både tall eller fritekst skrives inn.
Man kan enten begynne å skrive de første sifrene i AIS-koden, og alternativene som stemmer med siffer-søket dukker automatisk opp på høyre side.
Man kan også skrive fritekst i feltet.
Eksempel: Dersom man skal finne en femurfraktur er det tilstrekkelig å skrive inn “fem”, og alle femurfrakturene blir å finne i listen på høyre side.

Man kan også angi kroppsregion, struktur og spesifikk struktur i egen søkeramme, og det vil dukke opp den samme listen med alternativer på høyre side som ved siffer-/fritekstsøket.

Når man finner valgt kode dobbeltklikker man på denne, og koden flyttes ned til kodelisten. Dersom man har valgt feil kode, klikk på «Slett» ved siden av den aktuelle koden. Man får da opp en dialogboks hvor man må bekrefte at koden skal fjernes.

ISS og NISS kalkuleres automatisk basert på de valgte kodene.
Probability of survival er et automatisk utregnet felt som registraren ikke skal fylle ut.

Forkortet feltnavn

inj_ais

Hver AIS kode får fortløpende nummer etter feltnavnet. Eksempelvis vil skadene til en pasient med to skader få feltnavnene inj_ais_1 og inj_ais_2.

Tidligere versjoner

10.01.2015

Dato for siste revisjon

05.07.2019