Datavariabel definisjon

Pasienten har ingen AIS registrerbare skader

Datatype

Nominal

Datavariabel verdier

1 = Ingen AIS registrerbar skade 2 = AIS scores

Kodeveiledning

Det skal foretas Abbreviated Injury Scale (AIS)12 registrering for alle pasienter som er inkludert i registeret. Dersom man finner at pasienten ikke har noen AIS registrerbare skader overhodet, skal det markeres her.

Forkortet feltnavn

inj_ no_ais_code