Feltet genereres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Tidsintervall fra pasienten ankommer akuttmottak til pasienten dør.

Datatype

Tid

Datavariabel kategorier

hh:mm

Kodeveiledning

Tidsintervallet som genereres angir tid fra ankomst akuttmottak til tidspunkt for død.

Forkortet feltnavn

dt_ed_death