Feltet genereres automatisk og skal ikke fylles ut av registrar.

Datavariabel definisjon

Tidsintervall fra ulykke til død.

Datatype

Tid

Datavariabel kategorier

hh:mm

Kodeveiledning

Tidsintervallet som genereres angir tid fra ulykkestidspunkt til tidspunkt for død.

Forkortet feltnavn

dt_inj_death