Datavariabel definisjon

Dato og tid for Mors.

Datatype

Dato og tid

Datavariabel verdier

dd.mm.åååå tt:mm

Kodeveiledning

Her registreres datoen (og klokkeslettet) pasienten erklæres død.

Dersom man i sykehusjournal også finner klokkeslett for når pasienten ble erklært død kan dette registreres. Kun eksakt, dokumentert klokkeslett skal registreres. Tidspunkt skal ikke estimeres. Dersom eksakt klokkeslett for mors ikke er kjent, markeres det i feltet for Ukjent klokkeslett.

Datafeltet vises dersom man krysser av for at pasienten døde innen 30 dager etter skade i foregående felt.

Forkortet feltnavn

res_died_dtg