Datavariabel definisjon

Er pasienten erklært død 30 dager etter skade?

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Ja
2 = Nei
999 = Ukjent

Kodeveiledning

Registrer om pasienten er død eller ikke 30 dager etter skade.

30-dager mortalitet er endepunkt, og indikerer pasientstatus ved 30-dager. Pasienter som erklæres død mellom dag 0-30 etter ulykken registreres som død (”Ja”). Dødsfall som inntreffer på dag 31 eller senere etter ulykken skal registreres som levende (”Nei”) i dette feltet.

Utenlandske borgere som er i live når de sendes tilbake til deres hjemland før det er gått 30 dager etter skaden skal defineres som levende (”Nei”) Det vil si at man ikke følger opp utfallet for disse pasientene etter at de har reist tilbake til hjemlandet.

Forkortet feltnavn

res_survival

Tidligere versjoner

10.01.2015

Dato for siste revisjon

05.07.2019