Datavariabel definisjon

Dato for når pasienten utskrives fra sykehuset.

Datatype

Dato og tid

Datavariabel verdier

dd.mm.åååå

Kodeveiledning

I feltet registreres dato for når pasienten overføres annet sykehus, rehabiliteringsinstitusjon, psykiatrisk sykehus/avdeling, sykehjem eller utskrives til bopel.

Dersom behandlende sykehus har en rehabiliteringsavdeling skal et eventuelt opphold ved denne anses å være en del av sykehusoppholdet, uavhengig av hvor denne rehabiliteringsavdelingen fysisk er lokalisert.

Forkortet feltnavn

hosp_date_dischg