Datavariabel definisjon
Registrering av pasientens Barthelskår ved innleggelse rehabiliteringsopphold

Datatype
Ordinal

Datavariabel kategorier
Datofelt – dette krever en ny variabel
Skår 0 til 20

Kodeveiledning
Skår uten dato er ugyldig.
Skår skal være dokumentert i journal.
Ved flere skåringer velg skåren nærmest innkomstdato.

Forkortet feltnavn
rehab_barthel_adm

Dato for siste revisjon
05.07.2019