Datavariabel definisjon
Pasientens Functional Independence Measure (FIM) skår ved utskrivelse fra rehabiliteringsopphold.

Datatype
Ordinal

Datavariabel kategorier
Datofelt – dette krever en ny variabel
Skår 13 til 91

Kodeveiledning
Skår uten dato er ugyldig.
Skår skal være dokumentert i journal.
Ved flere skåringer velg skåren nærmest avreisedato.

Forkortet feltnavn
rehab_fim_score_dischg

Dato for siste revisjon
05.07.2019