Datavariabel definisjon
Pasientens Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) skår ved begynnelse av rehabiliteringsopphold.

Datatype
Ordinal

Datavariabel kategorier
Datofelt

8 = God restitusjon, ingen funksjonshemming, ikke påvirket hverdag
7 = God restitusjon, ingen funksjonshemming, påvirket hverdag
6 = Moderat funksjonshemming, kan delvis gjenoppta tidligere aktiviteter
5 = Moderat funksjonshemming, uavhengig, kan ikke gjenoppta alle tidligere aktiviteter
4 = Alvorlig funksjonshemming, delvis avhengig i ADL
3 = Alvorlig funksjonshemming, avhengig i ADL
2 = Vegativ
1 = Død
Skår 1 til 8

Kodeveiledning
Skalaen ble opprinnelig utviklet for pasienter med hodeskader, men den representerer også en estimert vurdering av pasientens funksjonelle tilstand og pleiebehov før rehabilitering.
Skår uten dato er ugyldig.
Skår skal være dokumentert i journal.

Forkortet feltnavn
rehab_gose_preadmission

Dato for siste revisjon
05.07.2019