Datavariabel definisjon
Ble det avholdt møte med pasient/pårørende under
rehabiliteringsoppholdet?

Datatype
Nominal

Datavariabel kategorier
1 = Ja
2 = Usant/ikke oppfylt

Kodeveiledning
Det kreves dokumentasjon i DIPS/ DocuLive for å skåre ja på dette punktet.

Forkortet feltnavn
rehab_meet_pt

Dato for siste revisjon
05.07.2019