Datavariabel definisjon
Har en psykolog vært involvert i behandlingen av pasienten under rehabiliteringsoppholdet?

Datatype
Nominal

Datavariabel kategorier
1 = Ja
2 = Usant/ikke oppfylt

Kodeveiledning
Involvert innebærer at fagpersonen har snakket med pasienten og journalført det i DIPS/DocuLive

Forkortet feltnavn
rehab_psych

Dato for siste revisjon
05.07.2019