Datavariabel definisjon
Hvilken type rehabilitering har pasienten mottatt under sykehusoppholdet

Datatype
Nominal

Datavariabel kategorier
1 = Enkel rehabilitering (Z50.89)
2 = Kompleks rehabilitering (Z50.80)

Kodeveiledning
Det må foreligge definerte ICD-10 diagnosekode i elektronisk pasientjournal (DIPS/DocuLive) for å kunne registrere dette datafeltet.

Forkortet feltnavn
rehab_type

Dato for siste revisjon
05.07.2019