Datavariabel definisjon
Var pasienten innlagt ved en annen somatisk sykehusavdeling?

Datatype
Nominal

Datavariabel kategorier
1 = Ja
2 = Nei

Kodeveiledning
Fylles ut på alle traumepasienter
Gjelder også barneavdeling

Forkortet feltnavn
hosp_dept_other

Dato for siste revisjon
05.07.2019