Datavariabel definisjon
Var pasienten innlagt ved en medisinsk avdeling?

Datatype
Nominal

Datavariabel kategorier
1 = Ja
2 = Nei

Kodeveiledning
Fylles ut på alle traumepasienter

Forkortet feltnavn
hosp_dept_med

Dato for siste revisjon
05.07.2019