Datavariabel definisjon
Var pasienten innlagt ved en nevrokirurgisk avdeling

Datatype
Nominal

Datavariabel kategorier
1 = Ja
2 = Nei

Kodeveiledning
Fylles ut på alle traumepasienter.

Forkortet feltnavn
hosp_dept_neurosurg

Dato for siste revisjon
05.07.2019