Datavariabel definisjon

Antall liggedøgn på sykehusets intensivavdeling.

Datatype

Kontinuerlig

Datavariabel kategorier og verdier

Tall

Kodeveiledning

Registrer antall liggedøgn på sykehusets intensivavdeling.

Døgndefinisjon:
Dato ut minus dato inn, pluss en.

Datafeltet kalkuleres manuelt. Antall liggedøgn registreres som hele døgn, uten desimaler.

Dersom pasienten blir utskrevet fra intensivavdeling og senere reinnlagt, skal antallet reelle intensivdøgn manuelt kalkuleres og registreres.

Forkortet feltnavn

hosp_icu_days