Datavariabel definisjon

Nøyaktighetsurdering av tidspunkt for når pasienten ble innlagt, eller reinnlagt, i sykehuset.

Datatype

Nominal

Datavariabel kategorier

1 = Eksakt klokkeslett
999 = Ukjent klokkeslett

Kodeveiledning

Det skal kun angis eksakte tidspunkt.
Dersom eksakt tidspunkt for Innlagt aktuelle sykehusopphold ikke finnes, skal det markeres som ”Ukjent”.

Forkortet feltnavn

hosp_admit_time_exact